Header
Fick en läsarfråga som önskade lite utveckling av mitt jobbmöte.

Nu vart jag väldigt nyfiken! Kan du inte berätta mer? Om hur inskolningen och bemanningen ser ut? Och vilken lön går man in på? Som nyexad. Hade de inga krav på tidigare erfarenheter eller så? 

Svar:
Inskolningen var på totalt 6 veckor. Då gick man 2 veckor per inriktning, medicin, kirurgi och ortopedi. Man blir tilldelad en handledare men eftersom att det är svårt att bara gå med en så får man oftast gå med två personer under inskolningen. Bemanningen ser ut som så att man jobbar i par, undersköterska och sjuksköterska och har då hand om allt mellan 8-12 patienter. Under alla timmar på dygnet finns även en sk "ledningssjuksköterska" som planerar vården och ser till så att alla sjuksköterskor ungefär har lika många patienter. Som ny jobbar man endast med erfaren personal.

Lönen låg på 23500 i somras men har mest troligen stigit en 500-lapp till nästa sommar. Jag tänker självklart inte jobba för den lönen men jag kan tänka mig att sänka mitt ursprungliga krav eftersom att det finns en ny förhandlingsmöjlighet efter vikariatet. 

Nej de har inga krav på tidigare erfarenhet. De resonerar som så att alla individer är olika, vissa är ämnade för att arbeta på akuten och andra inte. Det handlar inte om erfarenhet. Chefen berättade att hon på samma sätt som för nyexade endast anställde erfarna sköterskor några månader i taget eftersom att hennes upplevelse var att man kunde jobbat som sjuksköterska i flera år och ändå inte vara ämnad för akutmottagningsarbetet. Det viktigaste var att man alltid ställde frågor till sina kollegor och visade intresse för ny kunskap eftersom att det främjar patientsäkerheten. 

Jag tyckte chefen verkade ha en sund inställning till arbetet. Jag tyckte upplägget verkade bra och jobbet lockar mig faktiskt. Men vi får se, det är för långt fram i tiden för att jag ens ska börja fundera på det. Jag blev en erfarenhet rikare och kommer att ha detta i åtanke i framtida jobbsökande.

Kommentera

Publiceras ej