Header
Hej! Idag har vi skickat in våran uppsats som vi skrivit i kommunikationskursen. Det är ju sista veckan i denna kurs och jag måste bara säga hur skönt det är att vara klar med skolan. Iallafall i den bemärkelsen att vi inte kommer att ha mer förlagt på högskolan utan nu kommer nästan allt vara verksamhetsförlagd. 

Vår uppsats som vi skrivit har handlat om kommunikation med döva patienter. Uppgiften var upplagd på det viset att 4 A4 sidor skulle skrivas utan försättsblad och referenslista. Utöver det skulle vi ha med inledning, bakgrund, syfte, metod, resultat och diskussion. Vi skulle referera i flytande text vilket kan vara ganska klurigt enligt mig dessutom skulle vi använda oss av 3 vetenskapliga artiklar som skulle finnas med i resultatet. Därför var det väldigt viktigt att tydligt visa vem som säger vad och vi fick absolut inte skriva några egna tankar eller erfarenheter. Så vi har faktiskt lagt ner mycket tid på det men nu slutligen fick vi ihop det som vi ville och vi är väldigt nöjda! Nu har läraren dock 15 dagar på sig att rätta så nu är det bara till att vänta, som vanligt.

Förövrigt är kursen godkänd. Vi har ju haft en del andra småmoment i denna kursen men dessa har inte varit så stora eller avancerade. Det har dock varit väldigt givande och roligt. 

I denna kurs har vi även haft lite läkemedelsberäkning som vi har prov i på fredag. Det är den ganska enkla räkningen vi har men det är ändå 100% rätt på tentan så det kan vara ganska jobbigt ändå. Jag har bestämt mig för att räkna hela provet i lugn och ro och därefter räkna om igen och kolla så att alla svar överensstämmer och är troliga för frågan. Gör man bara så några gånger så borde det ju inte vara omöjligt att klara det. Men men jag har bestämt mig för att det inte är hela världen om jag inte klarar det. Då får jag ju helt enkelt bara göra om det! :) 

Nästa vecka är det ju praktik och jag fick reda på i veckan att jag ska få vara på kardiologi-sidan! Tjoho, det som jag ville! Nu får jag bara hoppas på att jag får bra handledare och att jag får ut så mycket som möjligt av tiden.