Header
Här kommer lite argument för varför en sjuksköterska ska ha en högre första lön än vad nyexade har just nu. Dessa argument är mina egna och speglar mina tankar om yrket, ingen annans.

• Sjuksköterskor har i regel ingen som helst löneutveckling som speglar den utveckling sjuksköterskan gör. 

• Sjuksköterskan är ansvarig för all omvårdnad kring patienten, till viss del även den medicinska eftersom att det är sjuksköterskan som avgör när läkare ska tillkallas eller inte.

 • Sjuksköterskan har ofta hand om många svårt sjuka patienter.

• Sjuksköterskan har studerat i 3år på högskola eller universitet och har mest troligen ett rejält studielån efter sig.

• Sjuksköterskans arbetmiljö är ofta inte optimal, stressig och både fysisk och psykisk tung.

• Sjuksköterskan ska vara flexibel, kompetent och alltid ha ett gott och trevligt bemötande.

• Undersköterskan har som lägst en första lön på 20K som dom defenetivt förtjänar men om en sjuksköterska har 24K som första lön innebär det att 3 års högskolestudier inte är värt mer än 4K. 

• Sjuksköterskan stöttar inte bara sina patienter utan även familj och vänner.

• Sjuksköterskan förväntas hålla sig uppdaterad i ny forskning.

Sist men ABSOLUT INTE minst så är sjuksköterskan grym på det hen gör. Hen är spindeln i nätet, kompetent, snabbtänkt och sätter alltid andras behov före sina egna! Jag hoppas ni blivande sjuksköterskor aldrig glömmer detta, speciellt inte när avdelningschefen ifrågasätter ert löneanspråk och ert värde.