Header
Så, halva kursen har gått. I fredags hade vi vårt första seminarium. Det gick bra och vi vart godkända. Igår hade vi en heldag i skolan med föreläsning av både sjukhuspräst och PKT läkare/sjuksköterska. Det blev en väldigt lång dag men mycket givande. Vi fick inblick i två helt olika sidor av den palliativa vården och fick både ta del av existentiella frågor och symtomlindring. Imorgon har vi vårt andra seminarium. Det handlar om Weismans sex S inom palliativ vård med tillhörande omvårdnadsåtgärder. Vi är väl förberedda och det ska bli skönt att få överstökat.

Paralellt med detta är vi igång med abstraktet som ska skrivas. Vi har väl kommit ungefär halvvägs. 4 artiklar är nedskrivna samt inledning/bakgrund. Så det som är kvar är att hitta några fler artiklar, skriva ner dem samt sammanställa resultat och en kort konklussion/implikation. Det känns som att vi är på banan. 

Nästa vecka har vi två seminarier till. Det är seminarier vi inte behöver göra något inför. Det enda vi ska göra är att komma pålästa och vara aktiva.

Kommentera

Publiceras ej